Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen Phone Store Veldhoven. In deel 1 zijn de algemene voorwaarden voor reparaties van mobiele telefoons door Phone Store Veldhoven vastgelegd. In deel 2 zijn de algemene voorwaarden voor de online verkoop van producten door Phone Store Veldhoven vastgelegd . Verder behelst deel 3 aanvullende regels met betrekking tot de verkoop in de fysieke winkel van Phone Store Veldhoven.

 

Algemene gegevens Phone Store Veldhoven
1. Phone Store Veldhoven is gevestigd in Meiveld 113, 5241EJ te Veldhoven. Ons telefoonnummer is 0031 (0) 736892283 en ons e-mailadres is phonestoreveldhoven@gmail.com.
2. KVK nummer: 70030588, BTW Nummer: NL858111007B01 en ons IBAN nummer: NL62INGB0008407834.

 

Deel 1 Reparaties

 

Artikel 1 Klachten en defecten
1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) die op de reparatie bon staat/staan omschreven. 2. Phone Store Veldhoven onderzoekt altijd of er sprake is van val, water, vocht en/of stoot schade.
3. Indien het toestel gekocht is bij Phone Store Veldhoven en er wordt val, water, vocht en/of stoot schade vastgesteld zonder dat de klant dit vermeldt heeft, dan wordt er €25 gebracht aan de klant voor het schadeonderzoek.
4. In het geval van val, water, vocht en/of stoot schade of als deze schade later wordt geconstateerd, heeft Phone Store Veldhoven het recht om de reparatie te weigeren.
5. Als de klant de oorzaak van de schade aan het toestel niet juist of onvolledig vermeldt, dan heeft Phone Store Veldhoven het recht om de reparatie te weigeren.

 

Artikel 2 Het schadeonderzoek
Phone Store Veldhoven zal bij elk verzoek tot reparatie van een toestel een onderzoek instellen. Dit onderzoek dient tot vaststelling van de oorzaak van de schade en de kosten voor de reparatie van het toestel. Indien de kosten voor de reparatie hoger uitvallen dan de prijs die vermeldt staat op de website, wordt er contact opgenomen met de consument/opdrachtgever. Zonder toestemming van de consument/opdrachtgever zal er geen reparatie verricht worden die de prijs, die vermeldt staat op de website, overschrijdt. Geeft de consument/opdrachtgever geen toestemming voor de reparatie, dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Is er sprake van een situatie zoals omschreven in artikel 2.3, dan zal er een bedrag van €25 in rekening worden gebracht.

 

Artikel 3 Reparatie duur en leen toestellen
1. De reparatie die wordt uitgevoerd door Phone Store Veldhoven neemt maximaal 14 werkdagen in beslag.
2. Indien Phone Store Veldhoven de termijn van 14 werkdagen niet kan hanteren, dan informeert Phone Store Veldhoven de klant hier tijdig over.
3. Gedurende de tijd dat de klant zijn telefoon niet heeft vanwege de reparatie, kan de klant een leen toestel krijgen.
4. Phone Store Veldhoven beschikt over een beperkt aantal leen toestellen. In het geval dat er geen leen toestel voorhanden is, kan de klant geen aansprak maken op een leen toestel.
5. Voor gebruik van een leen toestel dient €50,- te worden betaald door de gebruiker als borg.
6. Bij beschadiging van of defect aan een leen toestel die door de klant is toegebracht, zal de borg van €50,- worden ingehouden.

 

Artikel 4 Prijs
De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van de prijzen die vermeld staan op de website van Phone Store Veldhoven en eventueel het schadeonderzoek. De prijs bestaat uit onderdelen, montage en een garantie van 3 maanden op imitatie en 6 maanden op origineel dat is vervangen. Alle prijzen zijn inclusief het Btw-tarief van 21%.

 

Artikel 5 Data verlies
Phone Store Veldhoven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor data die op de telefoon staat en die verloren gaat gedurende of na de reparatie.

 

Artikel 6 Garantie
1. Op het onderdeel dat is vervangen, zoals vermeld staat op de reparatiebon, rust een garantietermijn van 3 maanden op imitatie en 6 maanden op origineel. Indien er na de reparatie val-, stoot-, druk-, water-, vocht- en/of overige gebruiksschade wordt geconstateerd, vervalt de garantie.
2. De reparatiebon of de factuur is het bewijs van garantie.
3. Een offerte of bankafschrift is geen geldig garantiebewijs.
4. De fabrieksgarantie van Apple, Samsung, Huawei, HTC, Sony, Nokia, LG en BlackBerry of overige vervalt op het moment dat Phone Store Veldhoven het toestel repareert.
5. De garantie gegeven door Phone Store Veldhoven treedt in werking na reparatie van het toestel.

 

Artikel 7 Niet tijdig betalen of afhalen van producten
Indien de reparatie is afgerond en de klant/opdrachtgever is hiervan op de hoogte gesteld, heeft de klant/opdrachtgever 3 maanden de tijd om het product te betalen en af te halen. Indien de klant/opdrachtgever niet binnen 3 maanden het product betaald en afhaalt, dan heeft Phone Store Veldhoven het recht om het product te behouden of te vernietigen.

 

Deel 2 Online verkoop

 

Artikel 1 De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan alle daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod komt de overeenkomst niet tot stand.
3. Phone Store Veldhoven heeft het recht om zonder opgave van reden een bestelling of opdracht niet aan te nemen.

 

Artikel 2 Prijs en aanbod
1. Bij een verzending onder de €20,- betaalt u €3.90 per brievenbus pakket en €6.50 per pakket dat niet door de brievenbus past.
2. Ieder aanbod op de website van Phone Store Veldhoven is vrijblijvend.
3. Alle prijzen op de website van Phone Store Veldhoven onder voorbehoud van typefouten, drukfouten en zetfouten. Voor alle schade en alle andere gevolgen ontstaan door typefouten, drukfouten en zetfouten is Phone Store Veldhoven niet aansprakelijk.
4. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 

Artikel 3 Levering
1. Levering vindt plaats binnen 14 werkdagen.
2. Indien de levering niet plaats vindt binnen 14 werkdagen, heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. De leveringstijd die op de website staat aangegeven is indicatief. De leveringstijd die vermeldt wordt op de website is op geen enkele wijze bindend.
4. Levering geschiedt via de vervoerder PostNL en DHL.
5. De klant/opdrachtgever betaald geen leveringskosten.
6. Phone Store Veldhoven is, samen met PostNL en DHL, aansprakelijk voor de levering tot aan de deur. Op het moment dat de klant/opdrachtgever de levering aanneemt, is de klant/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die vanaf dat moment ontstaat.
7. Indien de klant/opdracht gever niet tijdig aangeeft dat er ten tijde van levering sprake was van schade, dan dient de klant/opdrachtgever aan te tonen dat de schade is ontstaan voordat de klant/opdrachtgever het product in ontvangst nam.
8. Het door de klant/opdrachtgever opgegeven adres aan Phone Store Veldhoven geldt als plaats van levering.

 

Artikel 4 betaling
Alle betalingen voor online bestellingen geschieden direct via iDeal of PayPal.

 

Artikel 5 Herroeping en retourneren
1. De consument mag binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgave van reden de bestelling annuleren. Met uitzondering van mobiele toestellen, tablets en iPads. Voor refurbished en  tweedehands toestellen die gekocht zijn bij Phone Store Veldhoven geldt een termijn van 14 dagen, na ontvangst van het mobile toestel, waarin de consument zonder opgave van reden de bestelling kan annuleren.
2. De consument dient, in geval van annulering na levering, de bestelling te retourneren . De consument kan het product terugsturen naar of afgeven bij de winkel in de Meiveld 113 te Veldhoven.
3. De retour kosten van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. De kosten bedragen €3,90 voor een brievenbus pakket en €6,50 voor pakketten die niet door de brievenbus passen.
4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Phone Store Veldhoven dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
5. Indien het product gebruikt of beschadigd is vervalt het recht op herroeping. Indien de bestelling geopend is of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd, vervalt het recht op herroeping.
6. Nieuwe mobile toestellen die zijn gekocht bij Phone Store Veldhoven en waarvan de verpakking is geopend, kunnen niet worden geretourneerd door de klant.
7. Oortjes en headset mogen geruild worden mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

 

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via phonestoreveldhoven@gmail.com

 

Artikel 6 Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit expliciet anders is vermeld in de offerte.
2. Indien de klant/opdrachtgever een vrijblijvende offerte aanvaard, dan behoudt Phone Store Veldhoven zich het recht voor om de aanbieding binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of van de overeenkomst af te wijken.

 

Artikel 7 Garantie
1. De standaard fabrieksgarantie geldt voor alle producten.
2. De garantie vervalt indien de klant/opdrachtgever het product gebruikt op een manier waarvoor het product niet bedoelt is, het product slecht onderhoud of wanneer de afnemer het product beschadigd.
3. Op refurbished en tweedehandse toestellen zit een garantietermijn van 12 maanden.
4. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
5. Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

 

Artikel 8 Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen en specificaties van producten op de website, zijn benaderingen en kunnen afwijken van het product.
2. Op basis van onjuiste afbeeldingen en/of specificaties, kan er geen schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden geëist door de klant/opdrachtgever.
3. Alle afbeeldingen zijn het eigendom van de rechthebbende.

 

Artikel 9 Overmacht
1. Indien de levering te laat, verkeerd, onvolledig of niet plaats vindt vanwege een overmacht situatie, dan kan ondernemer hier voor niet aansprakelijk worden gesteld.
2. Ingeval van een (aanhoudende) overmacht situatie mag de ondernemer de overeenkomst opschorten.

 

Deel 3 Verkoop van producten in de fysieke winkel van Phone Store Veldhoven

 

Artikel 1 Toepasbaarheid Deel 3
Alle artikelen met betrekking tot online verkoop die zijn vastgelegd in deel 2 van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de verkoop van producten in één van de fysieke winkels van Phone Store Veldhoven, tenzij deel 3 van deze algemene voorwaarden anders bepalen.

 

Artikel 2 Garantie
Op alle toestellen die in de winkels van Phone Store Veldhoven worden verkocht zit standaard een garantietermijn van 24 maanden, met uitzondering van een refurbished of 2e hands toestel daar geldt een garantietermijn van 12 maanden.

 

Artikel 3 Accessoires
Accessoires die gekocht zijn bij Phone Store Veldhoven mogen binnen 7 dagen geruild worden. De klant heeft dan uitsluitend recht op een tegoedbon van Phone Store Veldhoven.

 

Formulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen of retourneren)

 

Aan:
Phone Store Veldhoven
Meiveld 113
5241EJ Veldhoven
phonestoreveldhoven@gmail.com
040-7370208

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

— Naam/Namen consument(en)

 

— Adres consument(en) :

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bel ons nu voor al uw vragen: 040-7370208